Rezerwat Bielawskie Błota – Ostrowo

Rezerwat Bielawskie Błota położony nieopodal Ostrowa oficjalnie istnieje od 2005 roku. Jego powstanie wiązało się z połączeniem w jedną, spójną całość trzech innych rezerwatów przyrody:

  • Woskownica Bielawskiego Błota
  • Moroszka Bielawskiego Błota
  • rezerwatu Bielawa

Cały obszar Bielawskich Błot ( a liczy sobie ponad 700 ha) objęty jest ścisłą ochroną. Jest to miejsce, gdzie znajdują się bardzo cenne torfowiska, które utworzone zostały przede wszystkim w bezodpływowym zagłębieniu terenu, przy znacznym udziale opadów atmosferycznych. Rezerwat jest również bogactwem roślin, którym grozi wyginięcie i bardzo ciężko spotkać je na jakimkolwiek innym terenie w kraju. Są to takie rośliny jak malina moroszka, woskownica europejska, bagnica zwyczajna, rosiczka okrągłolistna, bażyna czarna, wrzosowiec bagienny czy przygiełka brunatna. Na terenie rezerwatu żyje mnóstwo mniej lub bardziej popularnych gatunków ptaków błotno-wodnych. Bielawskie Błota są domem dla takich gatunków ptaków jak: żuraw, błotniak łąkowy, turkawka, skowronek, sowa błotna, świergotek polny, lelek czy srokosz. Powstanie rezerwatu miało przede wszystkim na celu skuteczną ochronę torfowisk oraz zagrożonych gatunków fauny i flory. Do rezerwatu prowadzi specjalnie wyznaczona ścieżka dydaktyczna.

Ostrowo - Bielawskie Błota
Turkawka zwyczajna, żyje w Rezerwacie Bielawskie Błota w okolicach Ostrowa